وب آنلاین
photo_2016-08-23_11-48-41

شادی پروانه ای است

که هر چه تقلا کنی نمیتوانی آن را شکار کنی

باید ارام باشی تا روی شانه ات بنشیند…