وب آنلاین

بخشودگي جرائم رانندگي اجرا گرديد تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۵

WEBONLINE123

بخشودگي جرائم رانندگي اجرا گرديد ،
از مورخه ١٣٩٥/٣/١٢کلیه جرائم مربوط به راهنمایی و رانندگی قبل از سال١٣٩٥كه دوبرابرشده بود به نصف كاهش يافت.
جهت تخفيف و اخذ پرينت به دفتر پليس+١٠ و رانندگي مراجعه نماييد .
لطفا به دوستان خود اطلاع دهيد